Basis verkoop (BBH)

Deze opleiding levert starters de nodige basisinzichten om het eigen verkoopsverhaal technisch en praktisch invuulling te geven.