Pitchen (BBH)

De starter gaat op zoek naar zijn USP en leert spontaan, duidelijk en concreet zijn boodschap te formuleren.